سوالات جغرافیا نوبت دوم کلاس اول

«باسمه تعالی »                 

نام :                                                                                                                

نام خانوادگی :                                                              اداره سنجش آموزش و پرورش                                                 مدت امتحان: 60 دقیقه

نام آموزشگاه :                                                            سئوالات امتحان اول راهنمایی                                                   شماره صندلی :                                                              درس :  جغرافیا                                                                                                                                   تعداد صفحات : 2      تعداد سئوالات : 29

ردیف

سئوال

بارم

1

در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید؟

الف) هوای گرمی که رطوبت آن زیاد است...................................... می گویند.

ب) مهمترین عاملی که بر آب و هوای ناحیه کوهستانی اثر می گذارد ......................... است .

ج) کشت مهم ناحیه معتدل خزری.................... است که بیشتردر نواحی هموار و کم شیب کاشته می شود.

د) به بریدگیهای کناره های خلیج فارس و دریای عمان ............................. می گویند. 

 

2

 

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف) زیتون بیشتر در کجا کشت می شود ؟ ا- لاهیجانÿ                2- گرگان ÿ                 3- رودبار  ÿ                4- تالش ÿ

ب) عمق دریای خزر در سواحل کدام کشور بیشتر است؟

1- ترکمنستان  ÿ                      2- قزاقستان ÿ                      3- آذربایجان  ÿ                            4- ایران   ÿ

ج) یکی از شهرهای مرتفع در ناحیه معتدل کوهستانی است؟ 1- تبریز  ÿ           2- شهرکرد  ÿ         3- اصفهان  ÿ      4- کرمان ÿ

د) گیاهی صنعتی در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی است؟ 1- پنبه ÿ        2- خرما   ÿ           3- مرکبات ÿ          4- پسته ÿ

2

3

صحیح یا غلط بودن گزینهای زیر را مشخص کنید؟

الف) امروزه کاریز یا قنات نقش مهمی در تأمین آب ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی دارد؟               ص   ÿ                 غ  ÿ

ب)رود هیرمند به دریاچه هامون می ریزد؟                                                                 ص  ÿ                   غ ÿ

ج) رشته کوه سلیمان در شرق فلات ایران قرار دارد .                                                    ص  ÿ                   غ  ÿ

د) خاویار خلیج فارس، از مهمترین انواع خاویار است .                                                ص  ÿ                    غ  ÿ

2

4

رابطه گزینه های زیر را مشخص کنید؟

                           بلندترین فلات                                                  مغولستان

                          شرقی ترین فلات                                             فلات تبت

                           غربی ترین فلات                                             آناتولی

5/1

5

سئوالات تشریحی :

1- دو/2 مورد از صنایع مهم ناحیه معتدل خزری را بنویسید؟

 

5/.

2- دو/2 مورد از عواملی که باعث ریزش فراوان در ناحیه خزری می شود را بنویسید؟

 

 

1

3- دو/2 موررد از ویژگیهای ناحیه معتدل خزری را بنویسید؟

 

1

(1)

ردیف

سئوال

بارم

5

4- کدام محصول ها از ناحیه معتدل کوهستانی به کشورهای خارج صادر می شود؟ (چهار/4 مورد)

 

1

5- دو/2 مورد از عواملی که از گسترش بیابانها جلوگیری می کند را بنویسید؟

 

1

6- زاگرس مرطوب و خشک را با هم مقایسه کنید؟

1

7- انواع آب و هوای ایران را نام ببرید؟

75/.

8- کدام رودها به دریاچه ارومیه می ریزند؟

75/.

9- نام سه/3 شهر صنعتی، ناحیه معتدل کوهستانی را بنویسید؟

75/.

10- نام دو/2 قله مهم زاگرس را بنویسید؟

5/.

11- دو/2 مورد از اهمیت خلیج فارس را بنویسید؟

 

5/.

12- بیشتر جمعیت های ناحیه معتدل کوهستانی در کجاها ساکن هستند؟

5/.

13-چه عواملی باعث گسترش راههای هوایی در ناحیه گرم و خشک ایران شده است؟

 

5/.

14-جلگه گیلان از آبرفت کدام رود بوجود آمده است ؟

25/.

15علت نفوذ کشورهای استعماری غربی به خصوص آمریکا به منطقه خاورمیانه چیست؟ (دو/2مورد)

 

5/.

6

نقشه گنگ زیر را کامل کنید؟

2

1- آب و هوا

2- رود

3- رشته کوه

4- جلگه

5- بندر

6- تنگه

7- شهرستان

8- قله

                        موفق باشید%                                                                                                   

(2)

/ 0 نظر / 7 بازدید